DR spørger: Er Hillary offer for kvindehad?

21. maj, 2008

Ingen får det historiske perspektiv med som DR. Her er det P1’s Agenda, der får kædet Hillary Clintons valgnederlag sammen med middelalderens hekseforfølgelser.

Hillary Clinton er blevet kaldt heks og hundjævel, og hendes stemme er blevet sammenlignet med “negle på en tavle.”

I USA er der nærmest gået sport i at hade Hillary. Og selvom hun helt sikkert har sine dårlige sider skyldes det måske, at hun er en kvinde – og en besværlig, skrap og magtfuld en af slagsen. Kvindelige kommentatorer mener at Hillary er blevet en magnet for et kvindehad, som er mere udbredt end de fleste tror.

Agenda handler i dag om Hillary – og andre hekse. Og her spørger vi bl.a. om samtidens behandling af magtfulde kvinder kan sammenlignes med fortidens hekseforfølgelser? Eller om debatten snarere bunder i, at visse kvinder er lidt for fintfølende?

Mere om dækningen af det amerikanske præsidentvalg her.

Reklamer

Danmark er et anarko-kapitalistisk samfund!

18. maj, 2008

I dette radioprogram fra P1 d. 29. april 2008, diskuteres det, om 16-årige skal have stemmeret. Gæsten i programmet er Dansk Ungdoms Fællesrdåds (DUF) formand, Martin Justesen, der argumenterer for, at 16-årige skal have valgret. Det er naturligvis en interessant diskussion at tage, men der er noget i programmet, der er mere spændende: henimod slutningen af programmet har de en lytter igennem, der tydeligvis har misforstået en masse:

“Det virker som om, der er en eller anden højredrejning i vores samfund, og det har der været helt fra år 2001, og der har været eller anden accept af, at vi skal være egoister og kapitalister alle sammen og så videre, og friværdi og alt det der sjov der, og materielle goder ligesom spiller en enormt stor rolle, og det er der ikke plads til i de unges mere røde måde at se verden på. Altså, de unge er jo nok mere idealister, når man ser på dem generelt demografisk end folk der er lidt ældre.” Siger lytteren.

Det er jo helt tydeligt, at denne lytter ikke har fulgt med de seneste år. Dog siger intervieweren ham ikke i mod, men snakker om en undersøgelse, der viser, at der vil være en tendens blandt de unge til, at de vil stemme mere rødt, hvis de havde chancen. Dog ville tendensen ikke være så markant.

“Jeg har selv kigget på et par undersøgelser om det der – både danske og europæiske undersøgelser – som viser, at der rent faktisk er der uhyggeligt mange unge mennesker, der er lige så højreorienteret som den ældre generation, som deres forældre – og bedsteforældre for den sags skyld – der går ind for det liberale og anarko-kapitalistiske samfund og så videre. I virkeligheden så er de der helt røde unge absolut i mindretal, fuldstændig ligesom de er i den voksne befolkning, så faren for, at vi får et totalt rødt Danmark, hvis vi giver de unge stemmeret, den er nu ret lille, tror jeg.”

De røde er da absolut ikke i mindretal i den voksne del af befolkningen og endnu mindre i den yngre generation. Det kan godt være, vi har en såkaldt “borgerlig/liberal” regering, men der er vist ingen fare for, at de røde er ved at være en “truet” art. Senere i programmet snakker intervieweren om netop dette:

Hvorvidt Anders Fogh hører til den ene eller den anden side af venstre-højre-skalaen diskuteres ikke i programmet, men jeg ved da godt, hvor jeg selv ville placere ham…

“en anden undersøgelse har vist, at halvdelen af de unge troede, at Venstre var et venstreorienteret parti. Og i den sammenhæng lyder forslaget, at det nok er en meget god idé at vente med at give de unge stemmeret indtil de bliver 18, for så var de vel blevet lidt klogere, så de faktisk havde fundet ud af, at Anders Fogh ikke lige hørte til den venstreorienterede gruppe.”